Stripes on stripes

IMG_8318 2

Ben Arpea

Stripes on Stripes, 2022

Acrylic on canvas,

160 x 190 cm